Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Egyetemek képes leírás - Oktatás.tlap.hu
részletek »

Egyetemek - Oktatás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: oktatas.tlap.hu » Egyetemek
Keresés
Találatok száma - 16 db
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Alapképzés: Az alapképzés (BSc/BA) a többciklusú képzés első szakasza, ahol az elméleti alapok elsajátítását és a szakmai alapozó képzést követően megtanítjuk azt is, hogyan kell a megszerzett ismereteket alkalmazni. Ezt segíti, hogy a Műegyetem képzéseiben jelentős kiméretű az önálló hallgatói munka. Az alapdiplomához jellemzően 210 kredit megszeruésére van szükség, ami a mintatanterv szerint haladva hét félév alatt lehetséges. Vannak ennél rövidebb (180 kredit, 6 félév), és hosszabb (240 kredit, 8 félév) alapképzéseink is. A BSc/BA képzést sikeresen befejezők rendelkezni fognak a munkába álláshoz szükséges tanúsítvánnyal, és a továbbtanuláshoz szükséges jogosítvánnyal. Az alapképzésben az adott szakterület általános ismereteit lehet megszerezni. Azok, akik egy-egy szakterületen kívánják tudásukat elmélyíteni az alapdiploma megszerzése után a mesterképzésben (MSc) megtehetik. Mesterképzés: A mesterképzésre jelentkezés feltétele az alapdiploma megléte. A BME mesterképzéseire felvételi eljárás keretében lehet bekerülni. Várjuk a más felsőoktatási intézetekben alapdiplomát szerzetteket is...

Corvinus Egyetem

Corvinus Egyetem

Tisztelt Olvasó! Jelen oldal tanulmányozásakor a Budapesti Corvinus Egyetem sokrétű képzési kínálatával ismerkedhet meg. Az Egyetem hét kara öt - Agrár, Gazdaságtudományok, Informatika, Jogi, igazgatási és Társadalomtudományi - képzési területen összesen mintegy 150 programot hirdet meg. A meghirdetett szakok között jelen vannak az európai felsőoktatási reform elvei szerint kifejlesztett, a ciklusokra bontott, osztott képzési rendnek megfelelő új alapképzési (BA/BSc) és mesterképzési (MA/MSc) szakok. Az Egyetemen nyolc akkreditált doktori iskola folytat PhD képzést, a Karok többféle posztgraduális programot, MBA programot és szakirányú képzéseket hirdetnek meg. Külön rovatban tájékozódhat az olvasó a felsőfokú szakképzésekről és felnőttképzési programokról. Az Egyetem arra törekszik, hogy folyamatosan korszerűsítse képzési kínálatát. A fejleményekről ezen az oldalon tájékoztatjuk az Olvasót... Kerekes Sándor egyetemi tanár tudományos és oktatási rektorhelyettes

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem az ország más integrált felsőoktatási intézményeihez hasonlóan, addig önállóan működő intézmények (újra)egyesítésével és jogutódlásával 2000. január 1-ével jött létre. Történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538), amelynek később kialakult három akadémiai tagozatára alapozva jött létre a Debreceni magyar királyi Tudományegyetem, az 1912. évi XXXVI. Törvénycikk alapján. Ezzel a négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múlttal ma a Debreceni Egyetem az ország legrégebben, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. Az agrár felsőoktatás Debrecenben az 1868-ban létesült Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézetben kezdődött. Mintegy 21000 nappali és 33000 összes hallgatójával, több mint 1500 oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, de 15 karával és 21 doktori iskolájával (mindkét szám az országban a legnagyobb) kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik...

Oktatás magazin hírek
A legjobb 500 közé került egy egyetemi világrangsorban a Semmelweis Egyetem
A legjobb 500 közé került egy egyetemi... Korábbi helyezésén javítva, a legjobb 500 közé került a londoni székhelyű Times Higher Education (THE) most publikált világrangsorában a Semmelweis Egyetem. Az intézmény kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: korábban (501-600.) volt, most a 401-500. helyen végzett a Semmelweis Egyetem a THE 1102 egyetemet tartalmazó rangsorában. Az élen angol és amerikai...
Az újraélesztés tantervszerű oktatását szorgalmazzák szakemberek
Az újraélesztés tantervszerű... Az újraélesztés tantervszerű oktatását szorgalmazzák szakemberek, ezért a...
Felvételi - Palkovics: csaknem 106 ezren jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe
Felvételi - Palkovics: csaknem 106 ezren... Az idén csaknem 106 ezer diák jelentkezett felsőoktatási intézményekbe, ez a...
Kaposvári Egyetem

Kaposvári Egyetem

Az egyetem történetéből: A magyarországi felsőoktatás szerkezetének átalakításakor az alapító jogelőd intézmények kölcsönös elhatározása alapján, azok integrációjával jött létre 2000. január 1-jével a két kart és két kutatóintézetet befogadó Kaposvári Egyetem. Az intézmény megalapításában döntő szerepe volt Kaposvár Megyei Jogú Városnak, valamint Somogy Megye Önkormányzatának is, amelyek a jogelőd intézményeket anyagilag és erkölcsileg messzemenően támogatták, ezzel is kifejezve azt az igényüket, hogy Kaposváron önálló egyetem jöhessen létre. Támogató együttműködésük azóta is segítség az egyetem működésében, további fejlesztésében. A Kaposvári Egyetem (KE) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara (jogelődje az 1961-ben alapított Kaposvári Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, az 1971. évi 21. sz. törvényerejű rendelettel létrehozott Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola, továbbá a 37/1986.(VII. 31.) MF sz. rendelettel létesített Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár) és a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola (jogelődje az 1951-ben megszervezett középfokú állami tanítóképző, amely 1959-től felsőfokú intézet, majd az 1974. évi 13. sz. törvényerejű...

Károli Gáspár Reformatus Egyetem

Károli Gáspár Reformatus Egyetem

Az Egyházművészeti Intézet létrehozásának igényét egyrészt a kutatásban és az egyetemi oktatásban rejlő lehetőségek felismerése, másrészt a református egyházi gyakorlatban az Isten- dicsőítés gyakorlatában a művészeti megnyilvánulások elsorvadásának és igénytelenségének tapasztalata támasztotta. Mivel a Kárpát-medence magyar református művészeti emlékei az európai kultúra egyetemes értékei, ezek megőrzése, felelevenítése és bemutatása egyházunk és egyetemünk belső, identitásából és küldetéstudatából fakadó szüksége. Az Intézet első plenáris ülésén született döntés értelmében Szenci Molnár Albert nevét viseli. Az Intézet a Károli Gáspár Református Egyetem struktúráján belül négy szakcsoportban hangolja össze az oktatást és kutatást, az egyházi és tudományos közéletben eredményeit önállóan képviseli...

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Magyar Képzőművészeti Egyetem

A mai Magyar Képzőművészeti Egyetem őse, a Magyar Királyi Országos Mintarajztanoda és Rajztanárképezde 1871-ben jött létre. Épületét a müncheni iskolázottságú Rauscher Alajos építész, a Mintarajztanoda tanára tervezte, az Andrássy út (akkori Sugárút) Izabella utcával határos saroktelkére. Korábbi firenzei és veronai tanulmányútjain szerzett tapasztalatait hasznosította a Mintarajztanoda tervezésekor, az itáliai reneszánsz inspirálta az épületdíszítő motívumok kiválasztásában. Tervei alapján készült az épület belső dekorációja is. A homlokzat általa tervezett sgraffitojában a medalionok portréi (Bramante, Michelangelo, Leonardo da Vinci..stb.) Székely Bertalan művei. Az intézményben 1876-ban kezdődött meg a tanítás, tíz évvel később új szárnnyal bővült az épület. A szomszédos telekre közadakozásból épült az 1877-ben felavatott Műcsarnok. A neoreneszánsz stílusú sugárúti palota homlokzatát, valamint az épület belső ornamenikáját Láng Adolf tervezte. Az ovális kupolával koronázott lépcsőház és az első emeleti folyosó allegorikus falfestményei a mesteriskola festőtanárának, Lotz Károlynak művei...

Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem

Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem

A színészmesterség erdélyi fellegvára, a honlap a magyar tagozatot mutatja be. Az egyetem történetéből: 1946 Mihály király által ellenjegyzett 276/1946. 04. 09. számú törvényerejű rendelet nyomán, Kolozsváron magalakult egy magyar nyelvű Zene-és Színművészeti Konzervatórium, a marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem jogelődje; 1948 a Közoktatási Minisztérium 263.327/1948. számú rendelete alapján, Kolozsváron két művészeti intézmény kezdte meg tevékenységét: a Román Művészeti Intézet zene, színművészet és tánc szakokkal, illetve a Magyar Művészeti Intézet zene, rendező, színművészet és tánc szakokkal, amelynek a keretében tovább folytathatták tanulmányaikat a Konzervatórium hallgatói; 1950 a Minisztertanács 1137/1950. 11. 6. számú határozata alapján a két kolozsvári Művészeti Intézet színházművészeti karainak az összevonásával megalakult a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet, egy román nyelvű színművészeti tagozattal és egy magyar nyelvű színművészeti és rendezői tagozattal...

Miskolci Egyetem

Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem őse a Selmecbányán 1735-ben III. Károly által alapított bányászati-kohászati tanintézet (Bergschule), ahol a világon elsőként oktattak felsőfokú bányászati-kohászati ismereteket (Freibergben 1765-től, Berlinben 1770-től, Szentpéterváron 1773-tól). Mária Terézia 1762-ben akadémiai intézménnyé szervezte az iskolát (k.k. Bergakademie). 1846-tól erdészképzés is folyt az akadémián. A selmeci iskola példaként szolgált a későbbiekben alakult európai műszaki főiskolák létrehozásánál. A Párizsi Műszaki Egyetem 1794-ben a selmeci laboroktatás alapján szervezte meg a sajátját. A selmeci professzorok közreműködésével alapították meg Selmecbányától nem messze - Szklenón - a világ első nemzetközi műszaki egyesületét, amelyben 14 ország képviseltette magát. 1848-1850 között szünetelt az oktatás, mivel a magyar szabadságharc alatt a diákok beálltak Kossuth seregébe. Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés után az oktatás nyelve az addigi német helyett a magyar lett, s az intézmény neve Magyar Királyi Bányászati- és Erdészeti Akadémiára változott...

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

A Kar történetéből: A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar jogi elődjét - a Magyaróvári Gazdasági Magántanintézetet - 1818. október 25-én alapította Albert Kázmér szász-tescheni herceg Wittmann Antal javaslatára. A képzés időtartama két év volt, az oktatás nyelve kezdetben latin, később pedig német lett. 1872-ben az anyaintézményből kivált a bécsi Mezőgazdasági Főiskola (mai nevén Universität für Bodenkultur Wien - Bécsi Mezőgazdasági Egyetem). 1874-ben 'Magyar Királyi Gazdasági Akadémia' néven a legmagasabb szintű felsőoktatási intézményként működött. Nagy érdeme a múlt századvégi professzori karnak, hogy sikeresen ötvözte a felsőoktatást a kutatással. Ennek bizonyságául megalapították a Gazdasági Eszköz- és Gépkisérleti Állomást, a Meteorológiai Megfigyelő Állomást, a Vetőmagvizsgáló Állomást, a Növénytermesztési Kísérleti Állomást, az Állatgyógyászati Állomást, a Növényélet-és Kórtani Állomást, a Magyar Királyi Tejgazdasági Kísérleti Állomást, az Országos Növénynemesítő Intézetet,a Vegykísérleti Állomást és a Szarvasmarhatenyésztők Egyesületét, melyeknek nagyrésze ma budapesti ill. másutt müködő intézet lett...

Hirdetés
Pannon Egyetem

Pannon Egyetem

A Pannon Egyetem történetéből: A Pannon Egyetem székhelye Veszprém, az ország egyik legrégibb városa. Itt működött az a káptalani főiskola, ahol a XIII. században a hét szabad művészet (filozófia, grammatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometria, asztronómia) mellett jogot is tanítottak. Szerénytelenség lenne az intézmény jogutódjaként említeni egyetemünket, de Veszprém már akkor is tudásközpontként működött, majd a huszadik század közepén vált egyetemi várossá. 1949-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átszervezése után a belőle kialakított és csak mérnöki karokból álló Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Nehézvegyipari Karának telephelyéül Veszprémet választották. A BME Kémiai Technológia Tanszékének fiatal adjunktusa, Polinszky Károly 1949 tavaszán kapott megbízást arra, hogy szervezze meg ezt az új kart (Az 1950-es években hazánk néhány kémikusa a Veszprémi Vegyipari Egyetemet humorosan, de sok szeretettel a Polinszky által alapított Károly Egyetemnek nevezte).

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A katolikus egyetem célja, hogy intézményes módon biztosítsa az egyetemek világában a keresztények jelenlétét, s szembesítse azt a társadalom és kultúra jelentős problémáival . (...) Ezért a katolikus egyetem a kutatás helye, ahol a tudósok a valóságot vizsgálják tudományáguknak megfelelő módszerekkel, és így hozzájárulnak az emberi tudás tárházához. Minden egyes tudományágat szisztematikusan tanulmányoznak, azonkívül keresik a különböző tudományágak közötti összefüggéseket, kölcsönös fejlődésük érdekében. (...) [II. János Pál pápa, Ex corde Ecclesiae, 1990. augusztus 15., nn. 13-15.] A magyar társadalomban a XIX. századtól kezdve fokozatosan terjedő szekularizáció azt eredményezte, hogy az 1635-ben Pázmány Péter bíboros, prímás által Nagyszombatban alapított egyházi egyetemet, mely az 1770-es évek folyamán állami (királyi) kezelésbe került, nem lehetett a maga egészében katolikus szellemben működtetni. Ezért újra meg újra felmerült annak gondolata, hogy a Hittudományi Kar leválasztásával, vagy attól függetlenül új alapítással katolikus egyetemet hozzanak létre...

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Az egyetemet Nagy Lajos király alapította 1367-ben. Ez a tradíciónk persze inkább csak virtuális, hiszen a történelem viharai miatt az egyetem hosszú ideig nem működött. A XVIII. század végétől folyik Pécsen újra felsőoktatás, de igazi egyetemi képzés a pozsonyi egyetem 1923-as Pécsre helyezésével indul újra. A két háború között a pécsi egyetem nemzetközi hírű professzorokkal büszkélkedhetett - Kerényi Károly, Thienemann Tivadar, Halasy Nagy József és mások. A Pécsi Tudományegyetem a Tanárképző Főiskola integrálásával 1982-től lett Janus Pannonius Tudományegyetem. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola, majd 2000-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola bekapcsolódásával alakult ki a mai tízkarú egyetem, amely a mezőgazdasági képzésen kívül majd minden felsőoktatási területet magába foglal. Jelenleg a pécsi egyetem a legnagyobb hallgatói létszámú magyar felsőoktatási intézmény. A Pécsi Tudományegyetem nemcsak Pécs városa, hanem a Dél-Dunántúl regionális egyeteme is. A legnagyobb munkáltató a városban, meghatározó szerepe van a régió minden szellemi területén, művészetekben, tudományban, gyógyításban egyaránt...

Selye János Egyetem

Selye János Egyetem

"A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma: Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat teszik a közerőt, hanem az ész. Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs." (Széchenyi István) A XXI. század Európája egy olyan társadalmat épít, amelyben csak a tudást igénylő, a tudományok iránt fogékony közösségek lesznek versenyképesek, ezért a Kárpát-medence magyarságának fontos, hogy jól képzett értelmiségi réteggel rendelkezzen. Csehszlovákia 1918-as megalakulásával azonban a mai Szlovákia területén működő felsőoktatási intézmények gyakorlatilag megszűntek. A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola Sopronba, az eperjesi Evangélikus Jogakadémia Miskolcra költözött. A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem 1919-ben, a kassai Jogakadémia pedig három évvel később szűnt meg. Kivételt a tanító- és tanárképző főiskolák képeztek, ugyanis 1924-től a pozsonyi Tanítóképző Intézeten belül, majd 1945 után a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán és a Comenius Egyetemen lehetett részben magyarul tanulni. A Selye János Egyetem megalapításáig a nyitrai Konstantin Egyetemen a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszékén, ill. a besztercebányai Bél Mátyás...

Semmelweis Egyetem

Semmelweis Egyetem

Az oktatási tevékenység általános leírása: Egyetemünk jogelődje - a Nagyszombati Egyetem orvosi kara - alapításakor öt tanszékkel kezdte meg működését, míg a Semmelweis Egyetem mára öt különálló karon végez oktatási tevékenységet. Az egészségügyhöz és gyógyításhoz szorosabban kötődő karok teljesítményének köszönhetően a Semmelweis Egyetemen szerzett diploma nemzetközileg széles megbecsülésnek örvend. A Testnevelési és Sporttudományi Kar integrációja szintén világraszóló hagyományokkal gazdagította a Semmelweis Egyetemet. A méltán emlegetett múlt hagyományainak őrzése mellett a Semmelweis Egyetem elkötelezett az oktatás iránti korszerű igények kielégítése valamint az egészség- és életmódfejlesztés ügyei iránt. A karok sokszínűsége kivételes tanulási környezetet kínál hallgatóink számára.

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem honlapja. Hírek, információk jelentkezőknek, hallgatóknak, munkatársainknak és partnereinknek. Rövid bemutatkozás: Hetvenhetedik helyezés az európai egyetemek tudományos ranglistáján, 11 pályázat az EU kutatási Keretprogramjaiban, 126 vendég az Unió tagállamaiból, több mint ezer külföldi hallgató, harminc testvéregyetem - ez a néhány adat jól mutatja, hogy a Szegedi Tudományegyetem egyike hazánk vezető felsőoktatási intézményeinek. A címer: Az Egyetem címere: A címerpajzs álló, hegyes talpú pajzs, felső részében Klebelsberg Kunó címeréből átvett aranyozott griff helyezkedik el, az aranyozott fáklya a tudományokra utal. A kapubástya Kolozsvár címeréből került a jelképbe utalva arra, hogy a Szegedi Tudományegyetem a Kolozsvári Egyetem jogutóda. A körirat Universitas Scientiarum Szegediensis. Postacím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem

A Szent István Egyetem Magyarország több régiójában, az ország hat városában folytat oktató és kutató tevékenységet. A tudományos gondolattól a termékig, az állatgyógyászattól az építészetig, a pedagógusképzéstől a mérnök- és közgazdászképzésig számos formában kínálunk ismereteket. A legfontosabb célkitűzés mégis az, hogy a hozzánk jelentkezőket értelmiségivé, olyan önállóan gondolkodó diplomásokká neveljük, akik a világot a maga teljességében képesek átlátni. A Szent István Egyetemen neves, nemzetközileg hitelesített eredményeket elért kutatók, tudósok oktatják hallgatóinkat. Kiváló hely azoknak, akik alma matert keresnek felsőfokú tanulmányaikhoz. Egy ÉletreValó döntés!

Tuti menü